Nisan 2010 | Sayı : 13
      Farabi:Yurtiçi Değişim Programı Nisan 2010 | Sayı : 13

Erasmus, Sokrates ve bunlar gibi birçok yurt dışı öğrenci değişim programları… Ve artık, daha yeni ve yurt içi kapsamlı bir öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı başladı: Farabi.

 Tahmin edileceği üzere ismini, Türkistan’ın Farab şehrinde doğan felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler vermiş ve batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınan Farabi’den almıştır.

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır.


 

Koşullar

İnce detaylar önemlidir. Bu yüzden bu değişim programının bütün ayrıntılarını vermeyi uygun buldum. Farabi Değişim Programı’nın uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Üniversiteler Arası Protokol

Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.

- Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler. Vakıf üniversitesi öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilecekler. Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler ama öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

-Farklı fakültelere de, protokol yapıldığı ve bölümlerin eş değerliliği olduğu takdirde geçiş mümkündür.

-Değişim için, öğrenci ve öğretim üyesi sayısı belirlenmesi ilgili bölüme bırakılmıştır.

 

 

Başvurular

Öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir. 

-Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir. 

- Eğer kontenjan aşılırsa öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. Öğretim üyeleri için ise programdan daha önce yararlanmayanlara öncelik tanınabilir. 

-Birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler.

-Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

-Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler.

-İngilizce programlara başvurmak için İngilizce düzeyini gösteren belge istenir.

- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4; yüksek lisans, doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2.5/4 olması istenir.

-Alttan dersi olan öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

-Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

-İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı takdirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. Diğer taraftan ikinci öğretimde ders vermek için başka bir üniversiteye giden öğretim üyesinin alacağı ek ders ücreti birinci öğretim rakamlarıyla aynı olacaktır.

-Farabi Değişim Programı kapsamında gittiğiniz üniversitenin yaz okulundan faydalanamazsınız.

-Bir öğrenci bir eğitim-öğretim kademesinde (kademeden kastedilen ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sadece bir kere Farabi Değişim Programı’ndan yararlanmaktadır.

 

 

Olanaklar

Farabi programı, değişime katılan öğrencilere burs, öğretim üyelerine ek ders ücreti şeklinde destekler öngörmektedir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hibeler aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından ödenir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun verdiği 1,5 katı burs, alınmakta olan burslara ek olarak ödenecektir. 270 TL olan aylık burs miktarı, 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 300 TL’ye çıkarılmıştır. Öğretim üyelerine mevcut haklar saklı kalmak kaydıyla 3, 5, 8 katına kadar (gidilen ile göre değişiyor) ek ders ücreti verilir.

-Programa ilişkin tüm işlemler ilgili öğretim üyelerinin kurum koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir. Öğretim üyelerinin programa katılmak için gerekli belgeleri tamamlaması yeterlidir.

-Mali Esas ve Usullerde belirtildiği üzere, öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir ve bu ödeme program tarafından karşılanır.

-Gidilen üniversitelerin, öğretim üyeleri ve öğrencilere yurt, barınak, vb. sağlama konusunda mükellefiyetleri yoktur. 

-Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.

- Değişime katılan üniversitelere, her gelen ve giden öğretim üyesi ve öğrenci başına 100, ofis giderlerini karşılamaları amacıyla da bir kereye mahsus olmak üzere 10.000 TL’lik bir ödeme yapılması kurul kararıyla kesinleşmiştir.

  

 

Genel Sorunlar

Üniversiteler arasında ciddi manada bir iletişim sorunu yaşanmaktadır. Bazı kurum koordinatörlükleri karşı üniversiteye gerekli olan bilgi ve dokümanları ya göndermiyorlar ya da geç gönderiyorlar.

Öğretim üyeleri ile ilgili en çok yaşanan sıkıntı ders saati sınırı, farklı bölümlerde ders verememe durumu ve fakültelerinden izin alma sıkıntısı. En fazla tıkanıklık öğretim üyesi değişiminde yaşandı.

Ödeme planı ve kalemlerinde özellikle öğretim üyesi gönderen üniversite koordinatörlükleri programın ilk defa yapılıyor olması nedeniyle sorunlar yaşadı.

 

İlk yıllarını yaşayan ve henüz emekleme aşamasında olan bu program, ilerleyen yıllarda eminim ilgi görecektir. Özellikle öğrenciler tarafından hemen kabul görmüş. Darısı öğretim üyelerinin başına.

Kaynaklar:

      Muhammed CÜCE
İ.Ü. Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf
- Nisan 2010 -
Editörden... | Ercan ZENGİN Olay Ufku Nedir? | Özge ATASEVEN Sensör Ağların Kullanım Alanları | Halil DALMAZ Flash Bellek Teknolojisi | Serkan AKDEMİR Her şey Bulutun İçinde | Sümeyra HAŞLAMAN Oyun Tanıtımı | Mustafa ÇUHA Artık Online Oyunlar Moda | Erman TEPE Aldatma Sanatı | Ünal KAN En İyi Süper Bilgisayarlar | Oğuz BIYIK Veri Tabanı Dünyasına İlk Adım | Merve YILDIZ Corei3 ve Corei5 | Abdullah YILDIZ Farabi:Yurtiçi Değişim Programı | Muhammed CÜCE
« önceki sayfa - 11 -

Ana Sayfa | Künye | Dergimiz | | İletişim
© 2009-2010 Bilisimdergi.Com Tasarım - Kodlama : İU BİLGİSAYAR

Creative Commons License
Bilişim Dergi içeriği  Creative Commons  lisansı ile korunmaktadır.
Kaynak göstermek ve link vermek şartıyla yazılarımızı kullanabilirsiniz.